Oshkosh Memorial Tournament 2022 

Men


1KO
2Crow
3Hype

Women


1Oklahoma
2Prodigy
3Predators