Wisconsin

Team 1st 2nd 3rd Total
Dej Nag 0 0 0 0
Leej Muam Hmoob 1 0 0 1
Nas Ej Seev Cev 0 0 0 0
Nkauj Hmong Samneua 0 0 0 0
Nkauj Hmoob Hli Ci 1 1 1 3
Nkauj Hmoob Hli Nra 0 0 0 0
Nkauj Hmoob KawmTxuj 0 0 0 0
Nkauj Hmoob Laim Txuj 0 0 0 0
Nkauj Hmoob Nkauj Hli 0 0 0 0
Nkauj Hmoob Seev Cev 1 0 0 1
Nkauj Hmoob USA 0 1 2 3
Nkauj Hnub Qub 2 1 0 3
Nkauj Tshiab Laim 0 1 0 1
Ntxhais Ci Laim 0 0 0 0
Ntxhais Ci Laim Cosh 0 1 0 1
Ntxhais Hmoob Wisconsin 0 0 0 0
Ntxhais Ntsa Iab 0 0 1 1
Phuav Pheej Txuj Ci 0 0 0 0
Tub Ntxhais Pem Suab 0 0 1 1